anti discrimination

Teatr uciskanych jako narzędzie antydyskryminacyjne

Ogólny opis

Teatr uciskanych jako narzędzie antydyskryminacyjne będzie badał dyskryminację poprzez teatr znęconych, teatru forum i teatru legislacyjnego oraz zaplanować lokalne i międzynarodowe projekty, które wspierają udział młodych ludzi!

„Teatr uciskanych jako narzędzie antydyskryminacyjne to szkolenie, które będzie badać dyskryminację poprzez teatr uciskanych, teatru forum i teatru legislacyjnego oraz zaplanować możliwe lokalne i międzynarodowe projekty wspierające uczestnictwo młodych ludzi!

Ma na celu zbadanie wyzwań i przeszkód dla zmarginalizowanych młodych ludzi poprzez teatr metodologii stłumionej i zaplanowanie konkretnych działań w celu pokonania tych przeszkód. Wiąże się to z celami strategii „Europa 2020” w zakresie ograniczania wykluczenia społecznego, wskaźników porzucania nauki przez szkołę i zwiększania zdolności do zatrudnienia.

anti discrimination

Koszty

Ten projekt finansowany jest przez program Erasmus + Młodzież w działaniu.

Będąc wybranym na to zajęcia, zostaną pokryte wszystkie koszty (zakwaterowanie, podróże, wiza itp.) Związane z uczestnictwem w kursie.

Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych i wegetariańskich. Jednak nie będą tolerowane żadne zajęcia pozalekcyjne, takie jak granie w gry ten link online. Kurs będzie intensywny, telefony powinny być wyłączone przez większość czasu.

 

Podczas tego szkolenia będziemy pracować nad:

Warsztaty sztuki twórczej, w których uczestnicy dowiedzą się o teatrze Augusto Boala Teatru Uciśnionych i jak można je zintegrować z praktyką zawodową młodzieży.

Uczestnicy będą tworzyć teatry Forum, które odzwierciedlają kwestie istotne dla uczestników i ich młodych ludzi. W szczególności grupa zbada, w jaki sposób ta metodologia może być wykorzystana do zbadania integracji społecznej i wspierania uczestnictwa młodych ludzi.

Daj uczestnikom możliwość ćwiczenia swoich umiejętności ułatwiających manipulowanie nimi, a dokładniej jak być „jokerem” w teatrze Forum.

Daj uczestnikom szablon do tworzenia projektów lokalnych i międzynarodowych z młodzieżą.

anti discrimination

Dowiedz się więcej o możliwościach finansowania Erasmus + kluczowa akcja 1.

Miejsce to będzie w Wójtowicach, na wiejskiej scenerii górskiej.

Czas trwania to 5 dni i 2 dni podróży.

Zaangażowane kraje to Polska, Irlandia, Litwa, Rumunia, Armenia, Białoruś, Rosja.

Liczba uczestników i osób zaangażowanych będzie łącznie 30 (27 uczestników, 2 trenerów i 1 osoba wspierająca / logistyka / dokumentacja).

Wdrożonymi działaniami będą kształcenie nieformalne poprzez warsztaty / prace grupowe przy użyciu metodologii dramaturgii, gier, budowania zespołu, działań międzykulturowych, planowania i tworzenia sieci.